NL 

Het is heerlijk om in de zomer buiten te schilderen. De wind, de zon en geluiden van vogels en kinderen;, alles speelt mee en kleurt het geheel. Zo is het ook met schilderen: doorgaan tot het een organisch geheel geworden is en de onderdelen elkaar versterken. Het geheel is meer dan de som der delen. De gelen en groenen overheersen nu in het beeld.

Het liefst sta ik op een plek waar ik niet word gestoord: lekker geconcentreerd werken.

En toch zijn er altijd weer mensen uit de buurt die even komen kijken. ("Mag ik even nieuwskierig wez'n?"). Vaak leidt dat tot een aardig gesprekje, over van alles en nog wat. Ook dat kleurt de omgeving en heeft invloed op het schilderwerk.

 

FR

C'est délicieux de peindre au dehors en été. Le vent dans les cheveux, le soleil sur la peau; les bruits des oiseaux et des enfants, tout est jeu et couleurs. C' est la même chose avec la peinture: continuer jusqu'à atteindre le tout organique oú les éléments se renforcent mutuellement. Le tout est plus que la somme des éléments. Les jaunes et les verts dominent maintenant le travail.

Tout ce que je préfère, c' est un endroit oú je ne vais être dérangée: j'aime travailler concentrée. Et il y a toujours des gens des environs qui viennent jeter un coup d'oeil ("Puis-je me permettre d'être curieus?"). Cela finit souvent par une conversation agréable, sur tout et rien. Donne de la couleur aux environs, influence la peinture.